อเนกประสงค์

สำหรับทุกความต้องการของอุตสาหกรรม

เราเข้าไปในธุรกิจยังไง

  • เราเป็นตัวช่วยที่จะทำให้องค์กรคุณสามารถจัดการกับสินทรัพย์ถาวรในองค์กรได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ ด้วยตัวแอปพลิเคชัน verscan ที่จะทำให้คุณสามารถตรวจนับ ติดตาม หรือแม้กระทั่งประเมินคุณภาพของสินทรัพย์ได้ โดยทั้งหมดสามารถจัดการได้ในแอปเดียว

blog-business.png

ปัญหาที่เราเข้าไปแก้คืออะไร

  • หลายองค์กรยังคงประสบปัญหาในการจัดการสินทรัพย์ภายในองค์กรเรื่อยมา อาทิ การใช้เวลาในการดำเนินการตรวจนับสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมาก การตรวจนับโดยบุคคลทำให้เกิดข้อผิดพลาดสูง รวมถึงการติดตามสินทรัพย์ขององค์กร ที่ทั้งยากและไม่เป็นปัจจุบัน

  • ดังนั้นหลายองค์กรยังต้องใช้บุคลากรและเวลาไปกับการตรวจสอบสินทรัพย์ภายในองค์กร ให้ได้ข้อมูลที่อัพเดทและเป็นปัจจุบัน แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย verscan

  • เพราะเราเป็นโซลูชั่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการสินทรัพย์ภายในองค์กรโดยเฉพาะ

blog-solution.png

สิ่งที่ระบบของเรามี

  • ระบบสแกน QR code ที่ใช้ง่าย ทุกการจัดการสินทรัพย์ของคุณ สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว นอกจากนี้ตัว QR code ของเราได้ถูกออกแบบมาให้ทนทาน ใช้งานง่าย และเป็นแบบพร้อมใช้งาน

  • ระบบจัดเก็บข้อมูลปลอดภัย verscan มี cloud เพื่อเก็บข้อมูลสินทรพย์ภายในองค์กรของคุณโดยเฉพาะ โดยระบบจะอัพเดทข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการคุณ

  • ระบบประมวลผลอย่างแม่นยำ ไร้ข้อผิดพลาด ทุกการตรวจนับแบะติดตามสินทรัพย์ในองค์กรของคุณ จะถูกจัดการในระบบทั้งหมด ทำให้การจัดการสินทรัพย์ผ่าน verscan นั้นจะไร้ข้อผิดพลาดจากบุคลกร อาทิ การตรวจนับที่ซ้ำซ้อน หรือการสูญหายของสินทรัพยที่ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง

คุณจะได้อะไร

  • Verscan เล็งเห็นความสำคัญของเวลาและประสิทธิภาพในการจัดการขององค์กรเสมอมา ระบบตัวนี้ทำมาเพื่อช่วยล่นเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ถาวรภายในองค์กร ได้อย่างสะดวกและครบถ้วน ทุกการจัดการจะเป็นไปอย่างไร้ข้อผิดพลาดและเป็นมืออาชีพ ทุกสินทรัพย์ของคุณจะถูกใช้งานอย่างคุ้มค่า

  • หมดกังวลกับการตรวจนับและติดตามสินทรัพบ์แบบเดิมๆ ด้วยระบบของเรา Verscan มั่นใจว่า เราสามารถทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปได้ไวและไกลกว่าที่เคย และเติบโตได้ดีกว่าที่เป็น

blog-what-you-get.png