บริการเสริมจาก VERSCAN

verscan blog image
VERSCAN เป็นระบบที่ช่วยในการตรวจนับสินทรัพย์ (Fixed Assets) อย่างสะดวกบนสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์ มอบความสะดวกสบายในกระบวนการตรวจนับของท่าน นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมที่น่าสนใจ ที่ช่วยปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับธุรกิจของท่าน รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายในการเริ่มต้นใช้งานให้แก่ผู้เริ่มใช้งานทุกคน

บริการเสริมของเรามีอะไรบ้าง?

1.ให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์

ให้บริการคำปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการสินทรัพย์และการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้องค์กรของคุณได้มีระบบจัดการสินทรัพย์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

2. บริการจัดทำ QR Code แบบพิเศษ

VERSCAN เข้าใจถึงการเลือกใช้สินทรัพย์ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันเพื่อให้องค์กรของคุณใช้สินทรัพย์นั้นๆ อย่างเหมาะสมกับความต้องการ เราจึงมีบริการจัดทำสติ๊กเกอร์ QR Code สำหรับการระบุสินทรัพย์แบบพิเศษที่เหมาะสมกับการติดตั้งบนวัสดุของสินทรัพย์นั้นๆ เพื่อให้มีสติ๊กเกอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและถูกใช้งานอย่างเหมาะสม

3. บริการทีมงานช่วยติดตั้ง QR Code เพื่อระบุตัวสินทรัพย์ถาวรนอกสถานที่

หากสินทรัพย์ของคุณมีจำนวนมาก แต่ขาดบุคลากรในการดำเนินการด้านการติดตั้ง QR Code บนสินทรัพย์ภายในองค์กร หรือต้องการติดตั้งระบบตรวจนับสินทรัพย์ในระยะเวลาที่จำกัด ทีม VERSCAN มีบริการทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้ง QR Code และระบบจัดการสินทรัพย์ที่พร้อมจะช่วยซัพพอร์ตการติดตั้งระบบที่องค์กรของคุณได้เลย

verscan blog image

4. บริการเชื่อมต่อระบบข้อมูลกับระบบ ERP เดิมขององค์กร

การเชื่อมต่อระบบข้อมูลกับระบบ ERP เดิมขององค์กรช่วยให้ข้อมูลต่างๆ สามารถถูกส่งผ่านและนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของพนักงานในองค์กรของคุณด้วยความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น VERSCAN ตั้งใจส่งมอบบริการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบ VERSCAN กับระบบ ERP อื่นๆที่องค์กรคุณใช้งานอยู่เช่น SAP, Odoo, Oracle เป็นต้น

สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไว้ภายใน Server ขององค์กรด้วยเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของบริษัทคุณแล้วนั้น VERSCAN มีบริการในการติดตั้งระบบให้ทำการจัดเก็บข้อมูลทางสินทรัพย์ต่างๆจาก VERSCAN ไว้ที่ Server ขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็น Google cloud, AWS Cloud, Microsoft Azure หรืออื่นๆ

5. บริการเพิ่มฟีเจอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น ด้วยทีมงาน Software Developer ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับทีม VERSCAN เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกธุรกิจมีอัตลักษณ์ เป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานเฉพาะตัว เรามีทีมงานพัฒนาซอต์ฟแวร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบเกี่ยวกับองค์กรโดยเฉพาะ ที่จะคอยปรับแต่งหรือเสริมฟีเจอร์ต่างๆเพื่อให้ระบบ VERSCAN เป็นระบบ ERP จัดการสินทรัพย์ที่ไม่เพียงแต่จะครบครันและครอบคลุมทุกขั้นตอน แต่ยังจะเหมาะสมกับระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจคุณที่สุดอีกด้วย

เรามุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการสินทรัพย์ภายในองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และให้องค์กรมีการจัดการสินทรัพย์ที่เป็นระบบและเหมาะสมมากที่สุด
บริการเสริมของ VERSCAN มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถจัดการสินทรัพย์ภายในองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้องค์กรทุกๆ องค์กรมีการจัดการสินทรัพย์ที่เป็นระบบและเหมาะสมมากที่สุด เราคือระบบ ERP ในด้านการจัดการสินทรัพย์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวของทุกๆ องค์กร เพราะการจัดการสินทรัพย์ที่ดีจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการบริหารจัดการขององค์กรที่ดี ทำให้บริษัทของคุณเติบโตได้อย่างไม่สะดุด
quotequote
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการจัดการสินทรัพย์ได้เลย!
คุณอาจจะชอบเนื้อหาต่อไปนี้