Customized ของ VERSCAN เป็นเรื่องทั่วไปไม่ใช่ข้อจำกัด

verscan blog image
ในการเลือกใช้โปรแกรม ERP สำหรับองค์กรของคุณ การทำให้โปรแกรมนั้นๆ เข้ากับองค์กรของคุณอย่างแท้จริงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินการของธุรกิจของคุณสามารถเป็นไปได้อย่างลื่นไหลและสะดวกต่อทั้งกับพนักงานและลูกค้า
การปรับแต่งโปรแกรมให้ตอบสนองต่อความต้องการและกระบวนการทำงานขององค์กร จะช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดเวลาในการดำเนินงานอีกด้วย
“ปรับแต่งได้ อย่างไร้ขีดจำกัดให้ธุรกิจของคุณ
พัฒนาเร็วขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
VERSCAN เข้าใจในอัตลักษณ์และกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปของทุกองค์กร การที่จะประยุกต์ใช้ digital platform กับในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือ ความเข้ากันได้ของระบบเพื่อนำข้อมูลสำคัญไปใช้ต่อ ดังนั้น การปรับแต่งระบบจึงเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ เพื่อพัฒนาการจัดการและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นมา

การลงทุนที่คุ้มค่า: Customized กับ VERSCAN

VERSCAN เป็นโปรแกรม ERP ที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆในระบบ เราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กรเพื่อเป็นตัวช่วยระยะยาวในการพัฒนาธุรกิจของคุณ!
VERSCAN ยึดถือ flexibity เป็นหนึ่งในข้อสำคัญในการพัฒนาระบบ เพราะเราเชื่อว่าโปรแกรม ERP ที่ดีนอกจากจะมอบความสะดวกให้แก่การทำงานขององค์กรได้แล้วนั้น ยังต้องมอบความสะดวกและตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรได้อย่างครบครัน
ทีม VERSCAN เล็งเห็นถึงความต้องการในการปรับแต่งระบบ ERP ให้เข้ากับการทำงานของแต่ละองค์กร เรามีบริการปรับแต่งระบบ VERSCAN ที่หลากหลาย ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็น
 • องค์กรที่ต้องการเชื่อมต่อระบบข้อมูลกับระบบ ERP เดิมขององค์กร เช่น infor, SAP, ORACLE
 • องค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลใน Server ขององค์กรเอง ตามหลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • องค์กรมีความต้องการเพิ่มเติมในฟีเจอร์อื่นๆ เพื่อรองรับการใช้งานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • องค์กรที่ต้องการรูปแบบ สติกเกอร์ QR Code แบบพิเศษ ทั้งดีไซน์หรือวัสดุของสติกเกอร์
  verscan blog image
  VERSCAN สามารถช่วยจัดเตรียมและปรับแต่งระบบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้องค์กรของคุณได้มีโปรแกรม ERP ทางด้านการจัดการสินทรัพย์ภายในองค์กรที่ครอบคลุมและเหมาะสมที่สุด
  quotequote
  สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการจัดการสินทรัพย์ได้เลย!
  คุณอาจจะชอบเนื้อหาต่อไปนี้