ฟีเจอร์เด่น VERSCAN มีอะไรบ้าง

verscan blog image
ทีมพัฒนาของ VERSCAN ตั้งใจที่จะให้ VERSCAN เป็นโซลูชันการด้านการจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจร ที่สามารถยกระดับการทำงานขององค์กรได้จริง และยังต้องง่ายต่อการใช้งาน สะดวกและตอบโจทย์พนักงานทุกคนในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ด้วยโจทย์ที่ทีมพัฒนาตั้งขึ้นมาคือ สิ่งใช้งานง่ายแต่ครอบคลุมทุกความต้องการ ทำให้ VERSCAN เป็นโซลูชันด้านจัดการสินทรัพย์ที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการสินทรัพย์ภายในองค์กรได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย รวมถึงข้อมูลด้านสินทรัพย์ต่างๆ จาก VERSCAN ยังเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอื่นๆของธุรกิจได้อีกด้วย

มาเข้าใจฟีเจอร์ที่คัดสรรมาแล้วของ VERSCAN กันเถอะ!

1.การสแกน QR Code ที่รวดเร็ว

 • ฟังก์ชันการตรวจนับสินทรัพย์ของ VERSCAN เป็นการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวรภายในองค์กรด้วยการใช้ระบบ QR-code Technology และอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวในการจัดการ
 • ด้วยความตั้งใจในการออกแบบให้ระบบใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำรายชื่อสินทรัพย์ถาวรต่างๆเข้าระบบได้ง่ายดายผ่านการอัพไฟล์ excel และลงทะเบียนสินทรัพย์ผ่านมือถือได้เลย!
 • นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกภาพสินทรัพย์เพื่อยืนยันการมีอยู่ของสินทรัพย์ และติดตามสถานะการดำเนินงานของสินทรัพย์ผ่านระบบ VERSCAN ได้ตลอดเวลา

  2.การตรวจสอบสินทรัพย์ของฝ่ายบัญชี (Audit Feature)

 • ออดิทฟีเจอร์ เป็นฟังก์ชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบสินทรัพย์ของผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ด้วยระบบสุ่มตัวอย่างสินทรัพย์เพื่อทำการตรวจสอบโดยใช้แนวทางทางสถิติที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อลดขั้นตอนอันยุ่งยากของผู้สอบบัญชี (Auditor) และช่วยจัดการความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความผิดพลาดทางข้อมูลหรือการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.การคำนวณค่าเสื่อมราคา (Deprecation)

 • ค่าเสื่อมราคา หรือ (Depreciation) เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องถูกคำนวณจากสินทรัพย์ของบริษัทที่ถูกจัดซื้อเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ในแต่ละปี โดยส่วนมากจะเป็นสินทรัพย์ถาวร เป็นอุปกรณ์มูลค่าสูงและมีระยะใช้งานที่นาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร รถยนต์ ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้หากนำมูลค่าทั้งหมดมาคำนวณในครั้งเดียวจะทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทในรอบบัญชีนั้นสูง จึงต้องมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
 • ทุกปีแต่ละบริษัทจึงมีรอบการตรวจนับสินทรัพย์เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายของบริษัทแตกต่างกันออกไป การคำนวณค่าเสื่อมช่วยให้การทำบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมไปถึงยังเป็นการประเมินสถานการณ์ได้ล่วงหน้าอีกด้วยว่า เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่คุณจะลงทุนซื้อเข้ามานั้นคุ้มค่าหรือไม่ ฟีเจอร์คำนวณค่าเสื่อมจาก VERSCAN นี้จะช่วยคำนวณค่าเสื่อมของสินทรัพย์ของคุณออกมาโดยอัตโนมัติได้อย่างเป็นระบบ
  VERSCAN ตัวช่วยที่ใช้งานง่ายแต่ครอบคลุมทุกความต้องการ

  4.ระบบซ่อมบำรุงสินทรัพย์ (Maintenance)

 • ระบบแจ้งซ่อมบำรุงสินทรัพย์ใน VERSCAN จะช่วยให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถใช้งานเพื่อแจ้งซ่อมสินทรัพย์ที่ชำรุดไปยังช่างได้โดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อดำเนินการซ่อมได้อย่างเป็นระบบ และมีการสรุป dashboard ภาพรวมสถิติของการแจ้งซ่อมสินทรัพย์ที่สามารถตรวจดูได้ตลอดเวลาด้วยเช่น มีรายการที่กำลังซ่อมอยู่เท่าไหร่ หรือรายการที่ซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่าไหร่
 • โดยในระบบซ่อมบำรุงสินทรัพย์ จะมีผู้ใช้งานหลักแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ User (ผู้แจ้งซ่อม) และ Technician (ช่าง) โดย User จะสามารถแจ้งซ่อม ติดตามข้อมูลสถานะ และยกเลิกการแจ้งซ่อมได้ สำหรับ Technician จะสามารถระบุสถานะและขั้นตอนของการซ่อมได้

  5.ระบบยืม-คืนสินทรัพย์ (Borrow-Return)

 • ทีมพัฒนาได้พัฒนาระบบการยืม-คืนสินทรัพย์ภายใน VERSCAN ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกให้กับทั้งผู้ยืมและผู้ให้ยืมสินทรัพย์ ช่วยให้ระบบการยืม-คืนสินทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทุกองค์กร แก้ปัญหาที่ตรงจุดและลดการผิดพลาดหรือตกหล่นของข้อมูล โดยภายในระบบจะมี Role เพิ่มเข้ามาคือ ผู้ดูแลการยืม-คืน (Warehouse) ซึ่งจะเป็นผู้ที่คอยดูแลจัดการการยืม-คืนทั้งหมด
 • เมื่อผู้ใช้งานต้องการยืมสินทรัพย์ เพียงแค่แจ้งยืมสินทรัพย์ไปที่ผู้ดูแลการยืม-คืน เมื่อได้รับคำขอยืมสินทรัพย์มา ผู้ดูแลการยืม-คืนจะทำการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมและแจ้งไปยังผู้ใช้งานให้ดำเนินการรับและคืนสินทรัพย์ในเวลาที่กำหนด

  6.ระบบโอนย้ายสินทรัพย์ (Transfering)

 • เป็นปกติที่เมื่อเวลาผ่านไป องค์กรที่มีการปรับปรุงหรือขยายพื้นที่จะต้องการการเคลื่อนย้ายตำแหน่งสินทรัพย์ต่างๆ อยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด ดังนั้น VERSCAN จึงได้พัฒนาฟังก์ชันการโอนย้ายสินทรัพย์ เพื่อให้กระบวนการย้ายข้อมูลของสินทรัพย์ถาวรต่างๆ ที่ถูกย้ายระหว่างสาขา/แผนก สามารถทำได้อย่างง่ายดายในระบบ รวมไปถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของสินทรัพย์และจัดการโอนย้ายศูนย์ต้นทุนของสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง
  verscan blog image
  นอกจาก VERSCAN จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและอัปเดตให้ทันสมัยตลอดเวลา เรายังคงมีพื้นที่ในการพัฒนาระบบสำหรับการปรับแต่งโดยเฉพาะ (customized) ให้กับทุกๆ องค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า VERSCAN ช่วยลดความยุ่งยากในการทำงาน และเพิ่มความสะดวกสบายและทำให้ทุกคนสามารถดำเนินการผ่านระบบเดิมที่มีอยู่แล้วร่วมกับ VERSCAN ได้อย่างราบรื่น
  quotequote
  สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการจัดการสินทรัพย์ได้เลย!
  คุณอาจจะชอบเนื้อหาต่อไปนี้