สรุป

รายละเอียดแพ็คเกจ

Basic (5,000 รายการ)

1 ปี

฿8,230.00

QR Code sticker

100 ดวง

฿500.00

สรุปการชำระเงิน

รวมเป็นเงิน

฿8,730.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)

฿611.10

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (3%)

-฿261.90

*บริการเสริมอื่น ๆ ยกเว้น

ยอมรวมสุทธิ

฿9,079.20

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อบริษัท

ชื่อผู้ติดต่อ

หมายเลขติดต่อ

อีเมล