การลบข้อมูล

คำแนะนำในการลบข้อมูลออกจากระบบ Verscan

  • หากคุณต้องการลบบัญชีของคุณออกจากฐานข้อมูลของเราอย่างถาวร โปรดติดต่ออีเมล service@verscan.com
  • คำเตือน: เมื่อบัญชีผู้ใช้ถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเรา จะถือเป็นการลบข้อมูลโดยถาวรและข้อมูลใดๆ ในบัญชีของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้อีกต่อไป ทาง Verscan จะไม่รับผิดชอบในการกู้คืนหรือการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกลบตามคำขอของผู้ใช้