มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)

ข้อตกลงระดับการบริการในที่นี้จะเรียกว่า Service Level Agreement (SLA) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการในที่นี้คือ “บริษัท เฮาส์ออฟเดฟ เทคโนโลยี จำกัด” และผู้ใช้บริการคือ “ลูกค้า” เพื่อตกลงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการ ดังนี้

ด้านการบริการ

ฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี

 • ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 099-414-6776 ให้บริการในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น. หรือ ติดต่อทาง Line : @VERSCAN , อีเมล service@verscan.com ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในเวลาทำการ

การจัดเก็บ Log

 • การสำรองข้อมูลทั้งแบบรายวัน (Daily) ทั้งนี้ขึ้นกับบริการของแต่ละแพ็กเกจการใช้งานซึ่งแตกต่างกัน

 • มีการจัดเก็บ Log ในระยะเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 • เพื่อตรวจสอบ แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้บริการ อันเกิดจากระบบของผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
  • ทางโทรศัพท์หมายเลข 099-414-6776 ติดต่อฝ่ายเทคนิค ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

  • ทาง Line : @VERSCAN หรือ อีเมล service@verscan.com ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในเวลาทำการ

  • กรณีระบบจำเป็นต้องได้รับเเก้ไขโดยทันที เนื่องจากมีผลกระทบเเละสร้างความเสียหายต่อธุรกิจหรือระบบสำคัญ เเละผู้ใช้บริการในวงกว้าง ผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และไม่สามารถรอการแก้ไขตามขั้นตอนปกติได้ และกระทบต่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ กระทบต่อความสมบูรณ์ เช่น มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกโจมตี หรือถูกแฮกระบบ มีข้อมูลสูญหาย หรือข้อมูลรั่วไหล เป็นต้น สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ 099-414-6776 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเเละนอกเวลาทำการ

 • VERSCAN รับประกันระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้ใช้บริการ โดยจะสรุปรายงานการแก้ไขปัญหา, สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข และแจ้งเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบทางหน้าเว็บไซต์และอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันทำการโดยประมาณ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลของปัญหาการใช้งานที่ชัดเจนของผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัญหาของผู้ใช้บริการแต่ละราย มีสภาพปัญหาที่เกิดจากปัจจัยและสาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกัน
 • การแจ้งปัญหาการใช้บริการหรือการกระทำการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อความรวดเร็วสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ได้ ยกเว้นบางกรณีต้องแจ้งผ่านทางอีเมล service@verscan.com เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน เช่น การลบไฟล์หรือข้อมูลของเว็บไซต์ หรือกรณีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ให้บริการ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบหรือผู้ที่ได้รับการ Authorize แล้วเท่านั้น