เลือก แผนที่ใช่
สำหรับองค์กรของคุณ

save 20%

*ราคาเริ่มต้น

Free Trial

ฟรี

ระยะเวลา 30 วัน

Basic

฿8,230/ปี

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

เหมาะสำหรับการตรวจนับสินทรัพย์

Professional

฿19,820/ปี

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางที่ใช้ระบบบัญชี

BEST VALUE

Enterprise

฿28,890/ปี

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการตรวจสอบ Audit

Custom

ติดต่อเรา

แผนที่ใช่ตามความต้องการของคุณ

ฟีเจอร์ที่ Verscan นำเสนอ

รวมถึงการออกแบบระบบให้เข้ากับการทำงานของคุณด้วยราคาที่เหมาะสม

📦

การตรวจนับสินทรัพย์

ตรวจนับสินทรัพย์ง่ายและเร็วด้วย QR Codes

👨🏻‍💻

การตรวจสอบสินทรัพย์

เพิ่มความมั่นใจว่าสินทรัพย์ในองค์กรยังคงสภาพพร้อมใช้งานอย่างเหมาะสม

🧮

คำนวณค่าเสื่อมราคา

คำนวณค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาโดยอัตโนมัติ

🔧

ระบบซ่อมบำรุง

บันทึกการซ่อมบำรุงสินทรัพย์และการแจ้งซ่อมสินทรัพย์

📥

ระบบยืม-คืน

บันทึกการยืม-คืนสินทรัพย์ในระบบ

📦

การโอนย้ายสินทรัพย์

โอนย้ายสินทรัพย์ได้อย่างอิสระและปลอดภัย

ฟรี

ฟีเจอร์

การจัดการ

ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
การขออนุมัติ
กำหนดสิทธิการเข้าถึง
จำกัดจำนวนสินทรัพย์

40

ฟีเจอร์หลัก

การตรวจนับสินทรัพย์
การใช้งานทางบัญชี
ระบบซ่อมบำรุงสินทรัพย์
การตรวจสอบสินทรัพย์ (Audit)
ระบบ-ยืมคืนสินทรัพย์
ระบบโอนย้ายสินทรัพย์

การติดตามสินทรัพย์

ระบุที่อยู่ของสินทรัพย์
ระบุผู้รับผิดชอบสินทรัพย์
ใส่รูปสินทรัพย์ได้มากกว่า 1 รูป

ประโยชน์ด้านการเข้าถึง

โหมดออฟไลน์
Single sign-on (SSO)

ศูนย์ช่วยเหลือ

ฝ่ายบริการลูกค้า
บริการจัดทำ QR Code
สอนการใช้งานระบบในรูปแบบออนไลน์หรือในสถานที่

บริการเสริมเพิ่มเติม

บริการจัดทำ QR-Code แบบพิเศษ
บริการทีมติดตั้ง QR-Code
บริการออกแบบโซลูชันพิเศษสำหรับองค์กร
บริการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และนำเข้าข้อมูล
บริการให้คำปรึกษา