VERSCAN การลงทุนที่คุ้มค่ากับบริษัทของคุณ

verscan blog image
ผลวิจัยจาก McKinsey เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมด้านดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลสำรวจบอกว่า โควิด-19 นั้นทำให้องค์กรต่างๆ ปรับเปลี่ยนนำ Digital Service มาใช้ในการจัดการองค์กรมากขึ้นถึง 20 % (จาก 35% ในปลายปี 2019 เป็น 55% ในปี 2020) เนื่องจากต้องรับมือกับการดำเนินชีวิตตามวิถี new normal นอกจากนี้ Mckinsey ยังเผยอีกว่า การเติบโตนี้ของตลาดการบริการดิจิทัลในองค์กรจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปี 2021 ถึงปี 2027
ประเทศไทยเป็น 1 ในเป้าสำรวจที่ถูกพบว่ามีการเติบโตทางด้านของตลาดการบริการดิจิทัลในองค์กรเช่นกัน เพราะมีการพัฒนาแนวทางดำเนินการขององค์กร (business practices) ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจากองค์กร software service มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 39.7% จาก 35.9% ในปี2021 พร้อมกับรายงานว่า 95% ขององค์กรที่มีการปรับตัวนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดเพราะความจำเป็น วางแผนที่จะใช้งานบริการเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

ข้อมูลตรงนี้บ่งบอกถึงอะไร ?

ข้อมูลข้างต้นแสดงการเติบโตของตลาด Digital Service ที่มาจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานภายในองค์กรให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น แสดงว่าหากคุณเป็นคนทำธุรกิจ การประยุกต์นำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการจัดการธุรกิจเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาภายในองค์กรได้จริงและไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม
digital service ที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการองค์กรคือ Enterprise Resource Planning Software (ERP software) ซึ่งเป็น software ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้การจัดการข้อมูลและทรัพยากรในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ “ ERP ด้านการจัดการสินทรัพย์ ” (Enterprise Asset Management software) คือหนึ่งในตัวช่วยสำคัญของ ERP ที่ทุกองค์กรควรมี เพราะการจัดการสินทรัพย์ที่ดีและเหมาะสมจะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • VERSCAN เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการสินทรัพย์ในองค์กรของคุณ ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนการลงทุนในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทของคุณสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วย VERSCAN คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การลงทุนให้เป็นระบบทำให้องค์กรของคุณเติบโตไปอย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จในการลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นใจ
 • VERSCAN คือโซลูชันด้าน asset management ที่ครบองค์ประกอบและตอบโจทย์องค์กรมากที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตเป็นผู้จัดการระบบด้านการจัดการสินทรัพย์ในองค์กรแบบครบวงจร และก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านระบบการจัดการดูแลสินทรัพย์ในองค์กร เพื่อให้องค์กรที่เรามอบโซลูชันให้ได้พัฒนาไปอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยระบบจัดการที่ครบครัน และมีมาตรฐาน และเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งเทคโนโลยีที่ดีต่อสังคม
  หากคุณเป็นคนทำธุรกิจ การประยุกต์นำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการจัดการธุรกิจเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาภายในองค์กรได้จริงและไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม

  VERSCAN ระบบจัดการสินทรัพย์ถาวรที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยฟีเจอร์ที่ “มากกว่าการตรวจนับ” และทำได้จนถึง “เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบบัญชี”

  VERSCAN สามารถช่วยดูแลและติดตามสินทรัพย์ทุกชิ้นภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อครอบคลุมการดำเนินการทางสินทรัพย์ทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำสินทรัพย์เข้าทะเบียนขององค์กร การอัปเดตสถานะว่าสินทรัพย์พร้อมใช้งาน เสียหาย หรือสูญหาย การคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติให้กับสินทรัพย์ที่กำลังถูกใช้งานอยู่ ไปจนถึงการช่วยผู้สอบบัญชีในการตรสจนับสินทรัพย์ด้วยการคำนวณทางบัญชีในระบบที่ได้มาตรฐานตามการสอบบัญชี
  การลงทุนให้ ระบบจัดการสินทรัพย์ขององค์กรคุณ จึงเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะ ช่วยวางรากฐานการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรของคุณให้เป็นระบบ และจะส่งผลให้การดำเนินการทางธุรกิจขององค์กรคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นในอนาคต ด้วยการดูแลสินทรัพย์จากระบบของ VERSCAN คุณมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ทุกชิ้นที่ธุรกิจของคุณลงทุนไปจะสร้างผลตอบแทนได้ตามที่คุณคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และทำให้ธุรกิจของคุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดแบบที่คุณตั้งเป้าไว้
  quotequote
  สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการจัดการสินทรัพย์ได้เลย!
  คุณอาจจะชอบเนื้อหาต่อไปนี้