VERSCAN ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้สอบบัญชีได้ด้วย audit feature

verscan blog image
ใน VERSCAN เวอร์ชัน 2024 เราภูมิใจนำเสนอฟีเจอร์ “Audit feature” ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี (auditor) ในการตรวจนับสินทรัพย์โดยเฉพาะ ด้วยการส่งรายการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคำนวณด้วยวิธีการตรวจนับสินทรัพย์แบบ Monetary Unit Sampling (MUS) มาตรฐานตามแบบ Audit เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีนำรายการสินทรัพย์ไปดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน สะดวก กว่าที่เคยเป็น

“ออดิท ฟีเจอร์” จะทำให้งานของผู้ตรวจสอบบัญชีง่ายขึ้น

นอกจาก “ออดิท ฟีเจอร์” จะทำให้งานของผู้ตรวจสอบบัญชีง่ายขึ้นแล้วนั้น ฟีเจอร์นี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบสินทรัพย์ให้มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานทางบัญชีอีกด้วย โดย VERSCAN ได้นำเสนอบริการ “วิธีการเลือกตัวอย่างสินทรัพย์เพื่อใช้ในการสุ่มตรวจนับ” 4 วิธีด้วยกัน ได้แก่
“วิธีการเลือกตัวอย่างสินทรัพย์เพื่อใช้ในการสุ่มตรวจนับ” 4 วิธี จาก VERSCAN

1.ระบบ Random:

ระบบจะสุ่มเลือกสินทรัพย์โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามจำนวนที่ผู้ตรวจสอบต้องการ เช่น หากผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง จากทั้งหมด 100 เครื่อง ระบบจะสุ่มเลือกคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องเพื่อทำการตรวจสอบ

2.ระบบ Systematic Random:

วิธีการนี้จะเป็นการสุ่มเลือกสินทรัพย์อย่างเป็นระบบตามที่ผู้ตรวจสอบต้องการ เช่น หากผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนไว้ 5 เครื่องจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 100 เครื่อง ระบบจะเลือกคอมพิวเตอร์ทุกๆ เครื่องที่ 20 จากรายการที่ลงทะเบียนไว้ให้ผู้ตรวจสอบนำไปตรวจนับต่อไป

3.ระบบ Block Selection:

ระบบจะสุ่มเลือกกลุ่มของสินทรัพย์ที่อยู่ติดกันภายในประชากร (population) ตามเกณฑ์เฉพาะที่ผู้ตรวจสอบกำหนด เช่น ช่วงของราคา หรือ ช่วงของอายุการใช้งาน

4.ระบบ Monetary Unit Sampling (MUS):

วิธีการนี้จะเลือกสินทรัพย์อย่างเป็นระบบโดยพิจารณาจากมูลค่าทางการเงิน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกรายการมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน การใช้ MUS นั้นมีความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระ (Auditor ไม่ต้องคำนวณด้วยตนเอง) และลดอคติที่อาจเกิดจากการลำเอียงต่อการเลือกรายการที่จะตรวจได้
verscan blog image
นอกจากนี้ VERSCAN ยังสามารถทำรายงานการตรวจสอบในรูปแบบ “Working Paper”  ซึ่งก็คือรายการสินทรัพย์ที่ได้ผ่านวิธีการสุ่มเลือกจากทาง VERSCAN มาแล้ว ให้กับผู้ตรวจสอบได้เลย ทำให้ผู้ตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำรายงานนี้ไปทำการตรวจนับสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
quotequote
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการจัดการสินทรัพย์ได้เลย!
คุณอาจจะชอบเนื้อหาต่อไปนี้